Projekty

Jak pracować z cudzoziemcami 2024

Kurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Vox Humana w ramach realizacji projektu „Razem w szkole”. Projekt jest współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu "Wspieramy Ukrainę", realizowanego przez Fundację Edukacja dla...

czytaj dalej

Kursy języka polskiego dla cudzoziemców

Stowarzyszenie Vox Humana rozpoczyna nabór na płatne szkolenia "Kursy języka polskiego dla cudzoziemców". Zajęcia ruszają w kwietniu, będą odbywać się on-line w grupach pięcio- lub sześcioosobowych, dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne (90 minut). Przewidujemy...

czytaj dalej

Jak pracować z cudzoziemcami

Zapraszamy do udziału w kursie „Jak pracować z cudzoziemcami”. Kurs jest organizowany w ramach realizacji projektu „Witamy w Polsce 2022/2023” finansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Pierwszej Edycji Programu Aktywizacyjnego dla...

czytaj dalej

Warsztaty z Archimobilem

Rozpoczynamy projekt „Warsztaty z Archimobilem”, współfinansowany przez m. st. Warszawa. W ramach realizacji projektu przeprowadzimy cykl 11 warsztatów plenerowych dla ok. 220 uczniów z 9 warszawskich szkół podstawowych na temat wyzwań miejskich. Warsztaty poruszą...

czytaj dalej

Nauka języka – podstawa integracji

Rozpoczynamy projekt „Nauka języka – podstawa integracji” finansowany przez m.st. Warszawa. W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną 436 lekcje polskiego jako obcego w 5 szkołach podstawowych w Warszawie. Zajęcia były prowadzone przez 20 nauczycielek 2...

czytaj dalej

Wiadukt kulturowy

Stowarzyszenie Vox Humana rozpoczyna realizację projektu „Wiadukt kulturowy”, współfinansowanego z funduszy m. st. Warszawa. W ramach projektu planujemy: zatrudnić 3 asystentów kulturowych, pracujących na terenie szkół podstawowych lub ponadpodstawowych, do których...

czytaj dalej

Uczniowie z Ukrainy w polskiej szkole

Miło nam poinformować, że rozpoczynamy projekt  „Uczniowie z Ukrainy w polskiej szkole”. Projekt jest współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. W ramach...

czytaj dalej

Witaj w Polsce

Stowarzyszenie Vox Humana rozpoczęło projekt pn. "Witaj w Polsce". Projekt jest finansowany w ramach Programu „Wspieramy Ukrainę”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Głównym celem projektu jest...

czytaj dalej

Witamy w Polsce 2022/2023

Stowarzyszenie Vox Humana rozpoczęło projekt pn. Witamy w Polsce 2022/2023 finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023 - „Razem możemy więcej”. Projekt jest skierowany do osób, które...

czytaj dalej

Szkoła wielokulturowa

Szkoła Wielokulturowa” to nowy projekt Stowarzyszenia finansowany ze środków Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2022-2023 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, prowadzonego we współpracy z Fundacją Edukacja dla...

czytaj dalej

Powrót do domu

Projekt „Powrót do domu” jest skierowany do osób, które mieszkają w krajach byłego ZSRR, złożyły wniosek w celu uzyskania wizy repatriacyjnej i otrzymały promesę wyjazdu do Polski.   Celem projektu jest wsparcie kandydatów na repatriantów oraz ich rodzin – w...

czytaj dalej

Klasy powitalne

Dzięki wsparciu z Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych 2021 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności od września do listopada 2021r. Stowarzyszenie realizować będzie projekt pt. “Klasy powitalne”. Jest to już drugi projekt wspierany przez Fundusz, którego...

czytaj dalej

Mieszkam w Polsce

Projekt pt. Mieszkam w Polsce, zakłada przeprowadzenie kompleksowych działań skierowanych do osób poszukujących ochrony międzynarodowej w województwach lubelskim i podlaskim – dorosłych oraz dzieci zamieszkałych w ośrodkach dla cudzoziemców i ich okolicach, uczących...

czytaj dalej

Uchodźcy i imigranci w szkole

Projekt realizowany ze środków Funduszu Pomocowego dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Czas realizacji: październik 2020 - kwiecień 2021r. Celem projektu jest podnoszenie poziomu oświaty i...

czytaj dalej

Podwykonawstwo z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

W konsorcjum z Fundacją Obywatelska Perspektywa. W ramach projektu Stowarzyszenie realizuje następujące działania: 1200 lekcji polskiego jako obcego w 8 szkołach w Gdańsku od 01.10.2019 – obecnie, 1200 godzin zajęć wyrównawczych jako obcego w 8 szkołach w Gdańsku od...

czytaj dalej

Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku

Celem głównym projektu realizowanego od 01.08.2019 do 30.06.2020 r. było podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 128 uczniów z 2 szkół podstawowych (SP 84 i SP 58 w Warszawie). Projekt współfinansowany ze środków Unii...

czytaj dalej

Moja polska szkoła

Projekt realizowany w ramach programu pt. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym w roku 2020, Ministerstwa Edukacji Narodowej. Czas realizacji: październik-listopad 2020r. Celem projektu było merytoryczne wsparcie 30 nauczycieli i...

czytaj dalej

Zdolni w szkole i po szkole

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Mazowieckiego skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej nr 58 na Targówku oraz Zespołu Szkół nr 14. Projekt realizowany był w partnerstwie z Dzielnicą Targówek i Dzielnicą Praga Północ. Czas...

czytaj dalej

Uczymy się w polskiej szkole

Celem projektu było wsparcie edukacyjne dla uczniów w procedurze uzyskania ochrony międzynarodowej. Projekt realizowany w ramach programu pt. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym w roku 2018, Ministerstwa Edukacji Narodowej. Czas...

czytaj dalej

Kontakt

Stowarzyszenie Vox Humana

ul. Puławska 24b/16
02-512 Warszawa

Telefon

+48 501 022 598

Email

agata_marek@o2.pl