Oferta edukacyjna

Stowarzyszenie Vox Humana oferuje dedykowane szkolenia lub inne formy dokształcania dla nauczycieli i edukatorów, w zakresie nauczania j. polskiego jako obcego z komponentem wielokulturowym oraz publikacje dydaktyczne, wspierające proces edukacji uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji.

Oferta edukacyjna realizowana jest w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego (forma nie generująca zysku).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt.

Kontakt

Stowarzyszenie Vox Humana

ul. Puławska 24b/16
02-512 Warszawa

Telefon

+48 501 022 598

Email

agata_marek@o2.pl