Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce

nr 8/1-2015/BK-FAMI, podwykonawstwo w projekcie Urzędu do Spraw Cudzoziemców  w konsorcjum z Open Education sp. z o.o., w zakresie świadczenia usług edukacyjnych dla cudzoziemców mieszkających w ośrodkach dla cudzoziemców.
Czas realizacji: 01.10.2018-31.10.2019r.

W ramach projektu Stowarzyszenie zrealizowało następujące działania:

  • Lekcje języka polskiego prowadzone są dla dzieci w 5 ośrodkach dla cudzoziemców (Bezwola, Targówek, Kolonia Horbów, Linin, Dębak). Zajęcia dla dzieci prowadzone są 5 razy w tygodniu po 3 godziny, a zajęcia dla dorosłych 3 razy w tygodniu po 4 godziny, zajęcia pilotażowe 5 razy w tygodniu po 3 godziny.
  • Zajęcia wyrównawcze dla dzieci cudzoziemskich, objętych obowiązkiem szkolnym, prowadzone w 5 ośrodkach dla cudzoziemców (Bezwola, Targówek, Kolonia Horbów, Linin, Dębak).
  • Zajęcia pilotażowe dla osób, które nowoprzybyły do Polski.
  • Przygotowanie materiałów dydaktycznych – podręcznika metodycznego dla nauczycieli, podręcznika i ćwiczeń dla uczniów rozpoczynających naukę polskiego jako drugiego w szkole

Kontakt

Stowarzyszenie Vox Humana

ul. Puławska 24b/16
02-512 Warszawa

Telefon

+48 501 022 598

Email

agata_marek@o2.pl