Warsztaty z Archimobilem

Rozpoczynamy projekt „Warsztaty z Archimobilem”, współfinansowany przez m. st. Warszawa. W ramach realizacji projektu przeprowadzimy cykl 11 warsztatów plenerowych dla ok. 220 uczniów z 9 warszawskich szkół podstawowych na temat wyzwań miejskich. Warsztaty poruszą kwestię: urbanistyki, architektury, problemów i potrzeb różnych grup mieszkańców, ekologii i kierunków rozwoju miasta. Warsztaty będą prowadzone w okolicy szkół na terenie Warszawy, przy wykorzystaniu Archimobila – powstałego w ramach tego projektu – mobilnego obiektu warsztatowego dedykowanego Warszawie. Jest to ruchomy obiekt, który przekształca się w stanowisko warsztatowe w plenerze, umożliwiające przeprowadzenie zajęć w bezpośrednim kontakcie z otoczeniem miejskim. W skład Archimobila wchodzą pomoce dydaktyczne związane z tematyką miejską. Uczestnicy warsztatów skorzystają ze „Szkicowników miejskich” – publikacji do uzupełniania z zadaniami powiązanymi z tematyką zajęć. Celem projektu jest uwrażliwienie uczniów na kwestie zarządzania przestrzenią miejską, ekologii, przyszłości, potrzeb różnych grup mieszkańców, zainteresowanie ich udziałem w projektach partycypacyjnych dostępnych w Warszawie oraz zachęcenie do aktywnego angażowania się we wspólne kształtowanie otoczenia i troskę o nie.

Zapraszamy do śledzenia przebiegu projektu na mediach społecznościowych!

Kontakt

Stowarzyszenie Vox Humana

ul. Puławska 24b/16
02-512 Warszawa

Telefon

+48 501 022 598

Email

agata_marek@o2.pl