Jak pracować z cudzoziemcami 2024

Kurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Vox Humana w ramach realizacji projektu „Razem w szkole”. Projekt jest współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Wspieramy Ukrainę”, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Kurs trwa 48 godzin lekcyjnych, celem kursu jest kompleksowe przygotowanie uczestniczek/ów do pracy z uczniami z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski z powodu napaści Rosji na Ukrainę oraz z uczniami z doświadczeniem migracji. Są przeznaczone dla nauczycieli, wolontariuszy, pedagogów, psychologów, reedukatorów oraz osób pracujących z cudzoziemcami. Udział w kursie może być elementem doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zajęcia będą odbywały się zdalnie (6 dni szkoleniowych po 8 godzin dydaktycznych dziennie) na platformie Zoom w godzinach 9.00-15.00.

Terminy zajęć:

06-07.04.2024

13-14.04.2024

20-21.04.2024

 

Liczba miejsc na każdym kursie: 20

Udział w kursie jest bezpłatny

Kontakt

Stowarzyszenie Vox Humana

ul. Puławska 24b/16
02-512 Warszawa

Telefon

+48 501 022 598

Email

agata_marek@o2.pl