Uchodźcy i imigranci w szkole

Projekt realizowany ze środków Funduszu Pomocowego dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Czas realizacji: październik 2020 – kwiecień 2021r.

Celem projektu jest podnoszenie poziomu oświaty i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów cudzoziemskich ok 45 os. uczących się w SP 58 w Warszawie, rejonowej dla ośrodka dla cudzoziemców na Targówku, z 4 klasami powitalnymi.

W ramach projektu Stowarzyszenie zrealizowało następujące działania edukacyjne dla uczniów z doświadczeniem migracji:

  • 400 godz. zajęć wyrównawczych oraz integracji ze społecznością klasową i szkolną. Uczniowie biorący udział w zajęciach podnieśli znajomość języka polskiego i sprawność posługiwania się nim. Wzmocnienie kompetencji językowych pozwoliło nadrobić szkolne zaległości jak również na służyło podniesieniu szans edukacyjnych. Uczniowie klasy 8 zostali przygotowani do egzaminu, który w ich ocenie wypadło dobrze.
  • 100 godz. warsztatów integracyjnych.

W rezultacie uczniowie cudzoziemscy nadrobili zaległości, uczniowie polscy i cudzoziemscy uczyli się razem pracować. Pogłębione zostało zrozumienie odmiennych kodów kulturowych, zwyczajów i zachowań, dla dobra całej szkolnej społeczności. Udało nam się też odnieść sukces. Jedna z naszych uczennic (dziewczynka z Tadżykistanu, zaledwie od 2 lat w Polsce) aplikowała do Zespołu Szkół Bednarska do I Społecznego LO Bednarska. Prócz wsparcia edukacyjnego przygotowaliśmy ją do rozmowy kwalifikacyjnej, która poszła jej bardzo dobrze i uczennica została przyjęta. Edukacja w Zespole Szkół Bednarska daje uczniom w procedurze uchodźczej i uchodźcom wspaniałe perspektywy zdobycia wyższego wykształcenia, odnalezienia swojego miejsca w naszym społeczeństwie, które nie będzie podrzędne i wymuszone przez brak należytego wykształcenia.

 

 

 

Kontakt

Stowarzyszenie Vox Humana

ul. Puławska 24b/16
02-512 Warszawa

Telefon

+48 501 022 598

Email

agata_marek@o2.pl