Zdolni w szkole i po szkole

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Mazowieckiego skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej nr 58 na Targówku oraz Zespołu Szkół nr 14. Projekt realizowany był w partnerstwie z Dzielnicą Targówek i Dzielnicą Praga Północ. Czas realizacji: 1.10.2017 – 30.06.2019r.

Celem projektu było ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia podstawowego i gimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych i nieformalnych ścieżek kształcenia oraz rozwijanie kompetencji kluczowych, kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

W ramach projektu Stowarzyszenie zrealizowało następujące działania:

  • zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego i matematyki,
  • zajęcia reedukacyjne,
  • konsultacje indywidualne wzmacniające motywację do nauki,
  • warsztaty kreatywności i innowacyjności,
  • kółka z języka angielskiego, informatyki i matematyki,
  • zakup sprzętu komputerowego.

Kontakt

Stowarzyszenie Vox Humana

ul. Puławska 24b/16
02-512 Warszawa

Telefon

+48 501 022 598

Email

agata_marek@o2.pl