Nauka języka – podstawa integracji

Rozpoczynamy projekt „Nauka języka – podstawa integracji” finansowany przez m.st. Warszawa. W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną 436 lekcje polskiego jako obcego w 5 szkołach podstawowych w Warszawie. Zajęcia były prowadzone przez 20 nauczycielek 2 nauczycieli w okresie od 02.11.2022 do 22.12.2022 r. dla 120 uczniów/uczennic z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski z powodu konfliktu zbrojnego w ich kraju. Drugim działanie w projekcie jest wydanie papierowe w nakładzie 900 egzemplarzy poradnika metodycznego dla nauczycieli „Polski na dzień dobry. Program nauczania języka polskiego jako drugiego wspomagający nauczycieli w pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym w oddziałach przygotowawczych w szkole podstawowej”. Publikacja będzie rozdana w warszawskich szkołach. Nauczycielki i nauczyciele z Warszawy będą ją od nas otrzymać bezpłatnie.

Kontakt

Stowarzyszenie Vox Humana

ul. Puławska 24b/16
02-512 Warszawa

Telefon

+48 501 022 598

Email

agata_marek@o2.pl