Moja polska szkoła

Moja polska szkoła Projekt realizowany w ramach programu pt. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym w roku 2020, Ministerstwa Edukacji Narodowej. Czas realizacji: październik-listopad 2020r. Celem projektu było merytoryczne wsparcie 30...

Zdolni w szkole i po szkole

Zdolni w szkole i po szkole Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Mazowieckiego skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej nr 58 na Targówku oraz Zespołu Szkół nr 14. Projekt realizowany był w partnerstwie z Dzielnicą Targówek i...

Uczymy się w polskiej szkole

Uczymy się w polskiej szkole Celem projektu było wsparcie edukacyjne dla uczniów w procedurze uzyskania ochrony międzynarodowej. Projekt realizowany w ramach programu pt. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym w roku 2018, Ministerstwa...