Uczymy się w polskiej szkole

Uczymy się w polskiej szkole Celem projektu było wsparcie edukacyjne dla uczniów w procedurze uzyskania ochrony międzynarodowej. Projekt realizowany w ramach programu pt. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym w roku 2018, Ministerstwa...

Przyjazna Polska

Przyjazna Polska Celem projektu było podjęcie działań zapobiegających trudnościom z edukacją oraz zminimalizowanie negatywnych skutków szoku kulturowego wśród dzieci uchodźczych. Projekt finansowany był z krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji i budżet...

Witamy w Polsce

Witamy w Polsce Celem projektu była pomoc cudzoziemskim uczniom warszawskich szkół, a także ich rodzicom i dorosłym poszukującym swojego miejsca na rynku pracy, jak również studentom, poprzez poprawę znajomości języka polskiego oraz lokalnego kontekstu kulturowego....

Pierwszy krok integracji

Pierwszy krok integracji Celem projektu jest poszerzenie oferty integracyjnej, przygotowanie obywateli państw trzecich do integracji z polskim społeczeństwem oraz prowadzenie autentycznego dialogu międzykulturowego. Projekt był współfinansowany ze środków...