Moja polska szkoła

Projekt realizowany w ramach programu pt. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym w roku 2020, Ministerstwa Edukacji Narodowej. Czas realizacji: październik-listopad 2020r.

Celem projektu było merytoryczne wsparcie 30 nauczycieli i kadry zarządzającej ze szkół podstawowych z terenu powiatu bialskiego i radzyńskiego. Podczas 2 40 godzinnych kursów metodycznych pt. „Jak uczyć j. polskiego jako obcego z komponentem wielokulturowym”, wzmocnione zostały kompetencje w zakresie pracy z uczniem z doświadczeniem migracji (często spoza naszego kręgu kulturowego). Dla nauczycieli, pracujących w oddziałach przygotowawczych z terenu całej Polski, przygotowane zostały specjalne materiały dydaktyczne, w tym poradnik metodyczny wraz z przykładowymi programami nauczania w wymiarze 100 godz. PUBLIKACJE

Kontakt

Stowarzyszenie Vox Humana

ul. Puławska 24b/16
02-512 Warszawa

Telefon

+48 501 022 598

Email

agata_marek@o2.pl