Publikacje

Dzieciństwo w różnych krajach

Ilustrowana publikacja dla uczniów szkół podstawowych dotycząca krajów, z których przybywają do Polski imigranci (Wietnam, Ukraina, Armenia, Gruzja, Indie, Chiny, Turcja). Publikacja zawiera podstawowe informacje dotyczące opisywanych krajów (kultura, geografia, fauna i flora itp), oraz informacje na temat dzieciństwa w danych krajach (wychowanie, gry i zabawy, bajki, przepisy itp.). Publikacja została napisana w przystępnej dla dzieci formie. Część informacji o tym, jak wygląda dzieciństwo w danym kraju została przygotowana na podstawie wywiadów.

Słuchaj i powtarzaj

Podręcznik i płyta CD – ułatwia samodzielne ćwiczenie płynności oraz poprawności językowej. Pomoc przeznaczona dla osób uczących się języka polskiego, dorosłych, młodzież oraz starsze dzieci. Pomoc składa się z płyty CD z nagranymi przez lektorów ćwiczeniami oraz skryptu z transkrypcją nagrań. Płyta i skrypt będą służyły do samodzielnego ćwiczenia poprawnej wymowy poza zajęciami, jednak mogą być z powodzeniem wykorzystywane podczas zajęć szkolnych.

ABC po polsku

Podręcznik i ćwiczenia: przeznaczone do nauki polskiego jako obcego dla dzieci cudzoziemskich z młodszych klas.

Polski na dzień dobry

Program nauczania języka polskiego jako drugiego wspomagający nauczycieli w pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym w oddziałach przygotowawczych w szkole podstawowej. Publikacja pt. „Polski na dzień dobry. Program nauczania języka polskiego jako drugiego wspomagający nauczycieli w pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym w oddziałach przygotowawczych w szkole podstawowej” powstała w ramach realizacji projektu pt. „Moja polska szkoła”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Językowa podróż po Polsce

Poradnik metodyczny został przygotowany z myślą o lektorach oraz nauczycielach, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą ubiegającymi się o udzielenie ochrony międzynarodowej w ośrodkach pobytowych dla cudzoziemców i przygotowują tę grupę do rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego w polskich placówkach oświatowych. Publikacja powstała w ramach projektu „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”.

do pobrania także: Podręcznik do nauki j. polskiego jako obcego dla dzieci i młodzieży rozpoczynających naukę w polskiej szkole (wiek 11-15 lat).

Dlaczego dzisiaj nie idziemy do szkoły

Publikacja skierowana jest do uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji. W przyjazny sposób przybliża informacje o ważnych świętach obchodzonych w Polsce, zarówno państwowych jak i religijnych. Publikacja została wydana w ramach realizacji projektu pt. „Szkoła — początek integracji”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców i Budżetu Państwa.

Edukacja przeciw dyskryminacji

Publikacja zawiera najważniejsze informacje o podstawach religii i kultury wraz z systemem wartości i zaznaczeniem odmienności obyczajowej, (która może powodować konflikty i trudności – np. w przypadku muzułmanów czy Romów). Prócz wiedzy związanej z innymi kulturami zawiera scenariusze lekcji dotyczące omawianych w projekcie mniejszości, scenariusz poświęcony stereotypom, uprzedzeniom oraz znaczeniu tolerancji wobec odmienności.

Imigranci w mojej klasie

Publikacja składa się z 10 scenariuszy lekcji pomagających przygotować uczniów na spotkanie z uczniem odmiennym pod różnymi względami: kolor skóry, inna religia (monoteistyczna (prawosławie, islam) lub politeistyczna), inne zwyczaje jedzeniowe (wegetarianie, zakaz jedzenia wieprzowiny lub wołowiny), inne wyobrażenia dotyczące istnienia po śmierci (np. reinkarnacja), inny system wartości,. Zakazy dotyczące zwierząt, sposoby oddawania czci bogom czy też Bogu, itp.

Kontakt

Stowarzyszenie Vox Humana

ul. Puławska 24b/16
02-512 Warszawa

Telefon

+48 501 022 598

Email

agata_marek@o2.pl