Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Kursy języka polskiego jako obcego w szkole podstawowej nr 26 w Białymstoku” nr 4/11-2019/FAMI-OZ-16

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Kursy języka polskiego jako obcego w szkole podstawowej nr 26 w Białymstoku” nr 4/11-2019/FAMI-OZ-16 Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Kursy języka polskiego jako obcego w szkole podstawowej...