Witamy w Polsce

Celem projektu była pomoc cudzoziemskim uczniom warszawskich szkół, a także ich rodzicom i dorosłym poszukującym swojego miejsca na rynku pracy, jak również studentom, poprzez poprawę znajomości języka polskiego oraz lokalnego kontekstu kulturowego. Projekt finansowany był z krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji i budżet państwa. Czas realizacji: 01.10.2015-31.12.2016 r.

W ramach projektu Stowarzyszenie zrealizowało następujące działania:

  • Lekcje polskiego jako obcego,
  • Zajęcia wyrównawcze dla uczniów cudzoziemskich,
  • Zajęcia z reedukatorem,
  • Asystenci kulturowi wspomagający proces edukacyjny,
  • Wznowienie podręcznika [podręcznik z ćwiczeniami do nauki języka polskiego „Porozmawiajmy po polsku”,
  • Zajęcia dotyczące kultury polskiej,
  • Kursy języka polskiego,
  • Kursy specjalistyczne dla studentów cudzoziemskich planujących aktywność na polskim rynku pracy.

Kontakt

Stowarzyszenie Vox Humana

ul. Puławska 24b/16
02-512 Warszawa

Telefon

+48 501 022 598

Email

agata_marek@o2.pl