Witamy w Polsce 2022/2023

Stowarzyszenie Vox Humana rozpoczęło projekt pn. Witamy w Polsce 2022/2023 finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023 – „Razem możemy więcej”. Projekt jest skierowany do osób, które w wyniku działań wojennych w swoich krajach zamieszkały w Polsce. Projekt trwa od 01.09.2022 do 30.11.2023 r., jest realizowany na terenie województw: mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego.

 

W ramach realizacji projektu prowadzimy następujące działania:

  1. Lekcje języka polskiego jako obcego dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
  2. Pomoc prawną
  3. Pomoc asystenta kulturowego ukraińskiego i afgańskiego – tłumaczenia, kontakt z polskimi instytucjami związany m.in. z pobytem w Polsce, pracą, wynajmem mieszkania, szkołą, służbą zdrowia.
  4. Pomoc konsultanta kulturowego w rozwiązywaniu problemów w szkole i w kontaktach z polskimi instytucjami, pracodawcami i organizacjami.
  5. Szkolenia „Życie w Polsce”, celem szkoleń jest wsparcie cudzoziemców na rynku pracy, na pierwszym etapie poszukiwania pracy – pisania CV, rozmowy z pracodawcą, zapoznania z polskim rynkiem pracy. (rok 2023)
  6. Szkolenia dla nauczycieli pracujących z uczniami pochodzącymi ze środowisk cudzoziemskich pt. „Jak pracować z cudzoziemcami” (rok 2023)
  7. Szkolenia zawodowe dla kobiet mieszkających w ośrodkach dla uchodźców, kobiet z pozaeuropejskich kręgów kultury, kobiet, które z powodów rodzinnych nie mogą podjąć aktywności zawodowej. Celem szkoleń jest podjęcie przez kobiety pracy chałupniczej, która pozwoli im na pozyskanie własnych dochodów.
  8. Zajęcia integracyjne dla dzieci z doświadczeniem migracji lub uchodźstwa

Wszystkie działania w projekcie są bezpłatne dla uczestników.

Żeby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić deklarację uczestnika i odesłać skan wypełnionej ankiety na adres gassbury@gmail.com.

Szczegółowych informacji na temat zapisów udzielamy przez WhatsApp +48 883925643

Kontakt

Stowarzyszenie Vox Humana

ul. Puławska 24b/16
02-512 Warszawa

Telefon

+48 501 022 598

Email

agata_marek@o2.pl