Wielokulturowa szkoła

Celem projektu było podniesienie poziomu znajomości języka polskiego wśród Obywateli Państw Trzecich, prowadzenie autentycznego dialogu międzykulturowego i poszerzenie oferty integracyjnej oraz edukacyjnej w zakresie międzykulturowości. Działania skierowane były. do obywateli Państw Trzecich, społeczeństwa przyjmującego oraz działania na rzecz budowania dialogu międzykulturowego. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa. Czas realizacji: 01.07.2014 do 30.06.2015.

W ramach projektu Stowarzyszenie zrealizowało następujące działania:

  • zajęcia wyrównawcze dla dzieci obywateli państw trzecich,
  • warsztaty międzykulturowe,
  • warsztaty integracyjne: gruzińskie warsztaty wokalne, ukraińskie warsztaty wokalne,
  • warsztaty filmowe.

W ramach projektu zrealizowaliśmy również dwa filmy edukacyjne o imigrantach z Gruzji i Ukrainy, które prezentowane są podczas prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie szkoleń dla pracowników szkół, warsztatów międzykulturowych oraz podczas różnych wydarzeń poświęconych tematyce wielokulturowości.

Kontakt

Stowarzyszenie Vox Humana

ul. Puławska 24b/16
02-512 Warszawa

Telefon

+48 501 022 598

Email

agata_marek@o2.pl