Uchodźcy i imigranci w szkole

Projekt realizowany ze środków Funduszu Pomocowego dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Czas realizacji: październik 2020 – kwiecień 2021r.

Celem projektu jest podnoszenie poziomu oświaty i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów cudzoziemskich ok 45 os. uczących się w SP 58 w Warszawie, rejonowej dla ośrodka dla cudzoziemców na Targówku, z 4 klasami powitalnymi.

W ramach projektu Stowarzyszenie zrealizowało następujące działania:

  • Wsparcie edukacyjne dla uczniów z doświadczeniem migracji poprzez nadrabianie zaległości,
  • 250 godz. zajęć wyrównawczych oraz integracji ze społecznością klasową i szkolną,
  • 250 godz. warsztatów integracyjnych.

W rezultacie uczniowie cudzoziemscy nadrobią zaległości, uczniowie polscy i cudzoziemscy nauczą się razem pracować. Pogłębione zostanie zrozumienie odmiennych kodów kulturowych, zwyczajów i zachowań, dla dobra całej szkolnej społeczności.

Kontakt

Stowarzyszenie Vox Humana

ul. Puławska 24b/16
02-512 Warszawa

Telefon

+48 501 022 598

Email

agata_marek@o2.pl