Szkoła wielokulturowa

Szkoła Wielokulturowa” to nowy projekt Stowarzyszenia finansowany ze środków Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2022-2023 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, prowadzonego we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji. Celem projektu jest łagodzenie i przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i gettoizacją oraz wsparcie nauczycieli w prowadzeniu zajęć z uczniami cudzoziemskimi.

W ramach realizacji projektu przeprowadzimy:

  • 200 godzin lekcyjnych zajęć wyrównawczych i 120 godzin lekcyjnych warsztatów integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 58 w Warszawie, w której jest 5 klas powitalnych.
  •  10 czterogodzinnych szkoleń pn. „Uczeń obcojęzyczny na lekcjach przedmiotowych – zasady dostosowania wymagań edukacyjnych”. Szkolenia są skierowane dla nauczycieli z warszawskich szkół, którzy prowadzą zajęcia z uczniami z doświadczeniem migracji. 

 Projekt finansowany przez Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2022-2023” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji.

Kontakt

Stowarzyszenie Vox Humana

ul. Puławska 24b/16
02-512 Warszawa

Telefon

+48 501 022 598

Email

agata_marek@o2.pl