Przyjazna Polska

Celem projektu było podjęcie działań zapobiegających trudnościom z edukacją oraz zminimalizowanie negatywnych skutków szoku kulturowego wśród dzieci uchodźczych. Projekt finansowany był z krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji i budżet państwa. Czas realizacji: 15.09.2015 – 14.09.2017r.

W ramach projektu Stowarzyszenie zrealizowało następujące działania:

 • Lekcje polskiego jako obcego (SP 58 Warszawa, ZS Coniew),
 • Zajęcia wyrównawcze (SP 58 Warszawa, ZS Coniew),
 • Wsparcie psychologa (ZS Coniew),
 • Asystent kulturowy (SP 58 Warszawa, ZS Coniew),
 • Konsultant kulturowy (SP 58 Warszawa, ZS Coniew, Czachówek),
 • Interaktywne zajęcia z elementami kultury polskiej (ZS Coniew),
 • Warsztaty artystyczne (ośrodek Linin),
 • Warsztaty z tworzenia biżuterii (ośrodek Linin, ZS Coniew),

Warsztaty muzyczne (ośrodek Linin, ośrodek Targówek, ZS Coniew),

 • Zajęcia sportowe (ośrodek Linin),
 • Filmy edukacyjne „Jak radzić sobie w Polsce’’,
 • Wycieczki edukacyjne dla dorosłych i dzieci (z ośrodka w Lininie),
 • Kursy językowe (ośrodek Linin, ZS Coniew, Czachówek).

Kontakt

Stowarzyszenie Vox Humana

ul. Puławska 24b/16
02-512 Warszawa

Telefon

+48 501 022 598

Email

agata_marek@o2.pl