Podwykonawstwo z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

W konsorcjum z Fundacją Obywatelska Perspektywa.

W ramach projektu Stowarzyszenie realizuje następujące działania:

  • 1200 lekcji polskiego jako obcego w 8 szkołach w Gdańsku od 01.10.2019 – obecnie,
  • 1200 godzin zajęć wyrównawczych jako obcego w 8 szkołach w Gdańsku od 01.10.2019 – obecnie,
  • 200 godzin zajęć poświęconych polskiej kulturze, tradycji i obyczajom w 8 szkołach w Gdańsku od 01.10.2019 – obecnie,
  • 6 64-godzinnych kursów pt. „Jak uczyć polskiego jako obcego. Praca w środowisku wielokulturowym” dla nauczycieli z Województwa pomorskiego  w okresie 01.06.2019 – 31.12.2019r.

Kontakt

Stowarzyszenie Vox Humana

ul. Puławska 24b/16
02-512 Warszawa

Telefon

+48 501 022 598

Email

agata_marek@o2.pl