Klasy powitalne

Dzięki wsparciu z Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych 2021 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności od września do listopada 2021r. Stowarzyszenie realizować będzie projekt pt. “Klasy powitalne”. Jest to już drugi projekt wspierany przez Fundusz, którego celem jest wyrównywanie strat edukacyjnych i przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi pandemii wśród uczniów z klas powitalnych i przygotowanie najmłodszych uczniów z tych klas do nauki zdalnej.

W ramach projektu zostanie zrealizowane 450 godzin dydaktycznych zajęć wyrównawczych z języka polskiego jako obcego oraz 150 godzin dydaktycznych warsztatów integracyjnych dla 60 uczniów z 5 klas powitalnych w dwóch Szkołach Podstawowych. Dzięki temu poprawi się jakość funkcjonowania dzieci z doświadczeniem migracji w szkole. Intensywna nauka polskiego i nadrabianie strat spowodowanych pandemią wzmocni kompetencje językowe naszej grupy docelowej. Dla klas 1-3 – w przypadku zajęć zdalnych – przewidujemy wsparcie edukatorów, tłumaczy w pierwszym etapie roku szkolnego – dzięki temu nauka będzie skuteczniejsza. W efekcie pozwoli przejść uczniom i uczennicom klas powitalnych do klas kursowych zgodnie z wiekiem.

Kontakt

Stowarzyszenie Vox Humana

ul. Puławska 24b/16
02-512 Warszawa

Telefon

+48 501 022 598

Email

agata_marek@o2.pl