Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku

Celem głównym projektu realizowanego od 01.08.2019 do 30.06.2020 r. było podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 128 uczniów z 2 szkół podstawowych (SP 84 i SP 58 w Warszawie). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Mazowieckiego.

W ramach projektu Stowarzyszenie zrealizowało następujące działania:

  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: matematyka, informatyka, z j. angielski, prowadzonych metodą komunikacyjną, dodatkowych zajęć z języka polskiego dla dzieci cudzoziemskich.
  • Doposażenie 2 pracowni informatycznych i 2 pracowni przedmiotowych – matematycznych w narzędzia TiK i materiały dydaktyczne zgodnie z potrzebami szkół wynikającymi z diagnoz oraz z katalogiem MEN. Doposażenie szkół jest uzupełnieniem programów realizowanych w szkołach.
  • Zajęcia reedukacyjne i konsultacje indywidualne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i dzieci cudzoziemskich.
  • Warsztaty kreatywności innowacyjności dla wszystkich uczniów.

Kontakt

Stowarzyszenie Vox Humana

ul. Puławska 24b/16
02-512 Warszawa

Telefon

+48 501 022 598

Email

agata_marek@o2.pl