Witamy w Polsce 2022/2023

Witamy w Polsce 2022/2023 Stowarzyszenie Vox Humana rozpoczęło projekt pn. Witamy w Polsce 2022/2023 finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023 – „Razem możemy więcej”....

„Szkoła wielokulturowa”

„Szkoła wielokulturowa” „Szkoła Wielokulturowa” to nowy projekt Stowarzyszenia finansowany ze środków Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2022-2023 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, prowadzonego we...