Witaj w Polsce

Witaj w Polsce Stowarzyszenie Vox Humana rozpoczęło projekt pn. „Witaj w Polsce”. Projekt jest finansowany w ramach Programu „Wspieramy Ukrainę”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji....

Witamy w Polsce 2022/2023

Witamy w Polsce 2022/2023 Stowarzyszenie Vox Humana rozpoczęło projekt pn. Witamy w Polsce 2022/2023 finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023 – „Razem możemy więcej”....

„Szkoła wielokulturowa”

„Szkoła wielokulturowa” „Szkoła Wielokulturowa” to nowy projekt Stowarzyszenia finansowany ze środków Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2022-2023 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, prowadzonego we...

Polska – dobry początek – zapowiedź projektu

Polska – dobry początek – zapowiedź projektu Projekt dotyczy działań interwencyjnych w obszarze pomocy prawnej i adaptacji do nowej sytuacji i integracji grupy uchodźców w Afganistanu, przebywających na terenie Ośrodka dla Cudzoziemców w Białymstoku. Jest...

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Kursy języka polskiego jako obcego w ośrodku dla cudzoziemców w Białymstoku dla osób pochodzenia afgańskiego” nr 4/11-2019/FAMI-OZ-25

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Kursy języka polskiego jako obcego w ośrodku dla cudzoziemców w Białymstoku dla osób pochodzenia afgańskiego” nr 4/11-2019/FAMI-OZ-25 Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Kursy języka polskiego...