Wiadukt kulturowy

Wiadukt kulturowy Stowarzyszenie Vox Humana rozpoczyna realizację projektu „Wiadukt kulturowy”, współfinansowanego z funduszy m. st. Warszawa. W ramach projektu planujemy: zatrudnić 3 asystentów kulturowych, pracujących na terenie szkół podstawowych lub...

Witaj w Polsce

Witaj w Polsce Stowarzyszenie Vox Humana rozpoczęło projekt pn. Witaj w Polsce finansowany przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności. Głównym celem projektu jest wsparcie adaptacji w Polsce uczniów/uczennic szkół ponadpodstawowych i ich rodziców oraz podniesienie...

Witamy w Polsce 2022/2023

Witamy w Polsce 2022/2023 Stowarzyszenie Vox Humana rozpoczęło projekt pn. Witamy w Polsce 2022/2023 finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023 – „Razem możemy więcej”....

„Szkoła wielokulturowa”

„Szkoła wielokulturowa” „Szkoła Wielokulturowa” to nowy projekt Stowarzyszenia finansowany ze środków Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2022-2023 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, prowadzonego we...

Polska – dobry początek – zapowiedź projektu

Polska – dobry początek – zapowiedź projektu Projekt dotyczy działań interwencyjnych w obszarze pomocy prawnej i adaptacji do nowej sytuacji i integracji grupy uchodźców w Afganistanu, przebywających na terenie Ośrodka dla Cudzoziemców w Białymstoku. Jest...