Zapraszamy na kurs „Jak pracować z cudzoziemcami”

Kurs jest organizowany w ramach realizacji projektu „Uczniowie z Ukrainy w polskiej szkole”. Projekt jest współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

 

Kurs trwa 48 godzin lekcyjnych. Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie uczestniczek/ów do pracy z uczniami z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski z powodu napaści Rosji na Ukrainę. Jest przeznaczony dla nauczycieli, wolontariuszy, pedagogów, psychologów, reedukatorów oraz osób pracujących z cudzoziemcami. Udział w kursie może być elementem doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zajęcia będą odbywały się zdalnie (6 dni szkoleniowych po 8 godzin dydaktycznych dziennie) na platformie Zoom w godzinach 9.00-15.00.

Terminy zajęć:

04-05.02.2023

11-12.02.2023

18-19.02.2023

 

Liczba miejsc na każdym kursie: 20 

Udział w kursach jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Kursy będą się składały z dwóch modułów po 24 godziny: pierwszy to „Jak uczyć polskiego jako obcego” a drugi to „Praca z uczniami z Ukrainy”. Kurs będzie stanowił kompleksowe przygotowanie do pracy z uczniami z Ukrainy z doświadczeniem wojny. Każdy z uczestników otrzyma pomoce dydaktyczne do nauki polskiego jako obcego. Po zakończeniu uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia kursu.

 

Zgłoszenia proszę odsyłać na adres: agata_marek@o2.pl

 

Zapraszamy do udziału,

Więcej informacji:

Agata Marek: tel: 501 022 598, mail: agata_marek@o2.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Vox Humana

ul. Puławska 24b/16
02-512 Warszawa

Telefon

+48 501 022 598

Email

svhumana@gmail.com