Aktualności

Polska – dobry początek – zapowiedź projektu

Projekt dotyczy działań interwencyjnych w obszarze pomocy prawnej i adaptacji do nowej sytuacji i integracji grupy uchodźców w Afganistanu, przebywających na terenie Ośrodka dla Cudzoziemców w Białymstoku. Jest to adekwatna odpowiedź na zdiagnozowane problemy grupy...

czytaj dalej

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Kursy języka polskiego jako obcego w ośrodku dla cudzoziemców w Białymstoku dla osób pochodzenia afgańskiego” nr 4/11-2019/FAMI-OZ-25

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Kursy języka polskiego jako obcego w ośrodku dla cudzoziemców w Białymstoku dla osób pochodzenia afgańskiego” nr 4/11-2019/FAMI-OZ-25 z dnia 9 października 2021 r. w ramach projektu pt. „Mieszkam w Polsce”,...

czytaj dalej

O nas

Stowarzyszenie Vox Humana, to organizacja pozarządowa, której działalność jest zgodna z zapisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, realizująca bezpłatne dla odbiorców projekty edukacyjne, finansowane ze funduszy krajowych i unijnych.

Projekty nastawione są na realizację różnorodnych form edukacji skierowanych do nauczycieli, dzieci i młodzieży, zwłaszcza z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (dzieci i młodzież z doświadczeniem migracji). W ramach projektów przygotowywane są także publikacje dydaktyczne dla nauczycieli i edukatorów zajmujących się pracą w środowisku wielokulturowym. Nasza działalność dotyczy także wspierania procesu integracji środowiska uchodźczego i migranckiego z polskim społeczeństwem. Nasze działania wpisują się w szerszy nurt działań polskich organizacji pozarządowych w/w zakresie.

Stowarzyszenie Vox Humana zostało zarejestrowane 12.01.2005 r (KRS nr: 0000226173). Działalność statutową rozpoczęło w listopadzie 2005 r. 

Nasza misja:

   • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

   • wzmocnienie działań anty-dyskryminacyjnych w Polsce i zagranicą,

   • zwiększenie szans reorientacji zawodowej i doskonalenia zawodowego grup marginalizowanych w szczególności kobiet, młodzieży, seniorów, bezrobotnych i imigrantów

   • promowanie kultury jako czynnika integracji społecznej i ekonomicznej,

   • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce,

   • działania w obszarze azylu i migracji, w tym wspieranie integracji uchodźców i imigrantów w Polsce i na świecie,

   • pomoc, integracja, edukacja i aktywizacja imigrantów i uchodźców przebywających w Polsce lub planujących przyjazd do Polski oraz wspieranie społeczeństwa przyjmującego.

Nasze działania:

 • tworzenie i wdrażanie programów i projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia,
 • prowadzenie poradnictwa i konsultacji,
 • zbieranie, udostępnienie i rozpowszechnienie informacji zgodnych z celami Stowarzyszenia,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów zawodowych, warsztatów zajęciowych,
 • organizowanie i udział w spotkaniach, konferencjach i seminariach o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie i publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia,
 • współpracę z organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą,
 • planowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych i edukacyjnych zgodnych z celami Stowarzyszenia.

Nasz zarząd

Agata Marek

Prezeska Zarządu. Z wykształcenia jest kulturoznawczynią. Od kilkunastu lat prowadzi lekcje oraz wykłady związane z obecnością cudzoziemców w Polsce i pracą w środowisku wielokulturowym, warsztaty międzykulturowe i artystyczne. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i kursów dla nauczycieli, zwłaszcza w zakresie pracy w środowisku wielokulturowym. Prowadzi także zajęcia integracyjno-artystyczne dla kobiet uchodźczyń. Autorka publikacji nt islamu i pracy w środowisku wielokulturowym.

Lyudmila Naidenova

Wiceprezeska Zarządu. Skończyła dokumentalistykę i pedagogikę. Od 2012 roku związana ze Stowarzyszeniem. Prowadzi zajęcia z jęz. polskiego jako drugiego, zajęcia wyrównawcze dla uczniów z doświadczeniem migracji, warsztaty międzykulturowe i artystyczne. Posiada doświadczenie w pracy asystenta nauczyciela i prowadzeniu szkoleń i kursów w zakresie pracy w środowisku wielokulturowym. Prowadzi także zajęcia integracyjno-artystyczne dla kobiet uchodźczyń.

Monika Firek

Wiceprezeska Zarządu. Od 2012 roku związana ze Stowarzyszeniem. Z wykształcenia inżynier – rolnik. Ukończyła kursy tkactwa, garncarstwa i tworzenia biżuterii. Prowadziła warsztaty integracyjne, międzykulturowe i artystyczne dla uczniów oraz warsztaty integracyjno-artystyczne dla kobiet.

Kontakt

Stowarzyszenie Vox Humana

ul. Puławska 24b/16 | 02-512 Warszawa
nr konta: 38 1240 1066 1111 0010 0565 9378

 

Telefon

+48 501 022 598

Email

agata_marek@o2.pl

Do pobrania