Aktualności

Kwietniowe kursy „Jak pracować z cudzoziemcami”

Zapraszamy do udziału w kursie „Jak pracować z cudzoziemcami”. Kurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Vox Humana w ramach realizacji projektu „Razem w szkole”. Projekt jest współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu...

czytaj dalej

Październikowe kursy „Jak pracować z cudzoziemcami”

Zapraszamy do udziału w kursie „Jak pracować z cudzoziemcami”. Kurs jest organizowany w ramach realizacji projektu „Witamy w Polsce 2022/2023” finansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Pierwszej Edycji Programu Aktywizacyjnego dla...

czytaj dalej

O nas

Stowarzyszenie Vox Humana to organizacja pozarządowa, której działalność jest zgodna z zapisami ustawy o pożytku publicznym
i wolontariacie, realizująca bezpłatne dla odbiorców projekty edukacyjne, finansowane z funduszy krajowych i unijnych.

Projekty nastawione są na realizację różnorodnych form edukacji skierowanych do nauczycieli, dzieci i młodzieży, zwłaszcza z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (dzieci i młodzież z doświadczeniem migracji). W ramach projektów przygotowywane są także publikacje dydaktyczne dla nauczycieli i edukatorów zajmujących się pracą w środowisku wielokulturowym. Nasza działalność dotyczy także wspierania procesu integracji środowiska uchodźczego i migranckiego z polskim społeczeństwem. Nasze działania wpisują się w szerszy nurt działań polskich organizacji pozarządowych w/w zakresie.

Stowarzyszenie Vox Humana zostało zarejestrowane 12.01.2005 r (KRS nr: 0000226173). Działalność statutową rozpoczęło w listopadzie 2005 r.

Nasza misja

 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • wzmocnienie działań anty-dyskryminacyjnych w Polsce
  i zagranicą,
 • zwiększenie szans reorientacji zawodowej i doskonalenia zawodowego grup marginalizowanych w szczególności kobiet, młodzieży, seniorów, bezrobotnych i imigrantów
 • promowanie kultury jako czynnika integracji społecznej
  i ekonomicznej,
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce,
 • działania w obszarze azylu i migracji, w tym wspieranie integracji uchodźców i imigrantów w Polsce i na świecie,
 • pomoc, integracja, edukacja i aktywizacja imigrantów
  i uchodźców przebywających w Polsce lub planujących przyjazd do Polski oraz wspieranie społeczeństwa przyjmującego.

Nasze działania

 • tworzenie i wdrażanie programów i projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia,
 • prowadzenie poradnictwa i konsultacji,
 • zbieranie, udostępnienie i rozpowszechnienie informacji zgodnych z celami Stowarzyszenia,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów zawodowych, warsztatów zajęciowych,
 • organizowanie i udział w spotkaniach, konferencjach
  i seminariach o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie i publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia,
 • współpracę z organizacjami pozarządowymi w Polsce
  i za granicą,
 • planowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych
  i edukacyjnych zgodnych z celami Stowarzyszenia.

Nasz zarząd

Agata Marek

Agata Marek

Prezeska Stowarzyszenia

Z wykształcenia jest kulturoznawczynią. Od kilkunastu lat prowadzi lekcje oraz wykłady związane z obecnością cudzoziemców w Polsce i pracą
w środowisku wielokulturowym, warsztaty międzykulturowe i artystyczne. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleńi kursów dla nauczycieli, zwłaszcza
w zakresie pracy w środowisku wielokulturowym. Prowadzi także zajęcia integracyjno-artystyczne dla kobiet uchodźczyń. Autorka publikacji nt. islamu
i pracy w środowisku wielokulturowym.

Lyudmila Naidenova

Lyudmila Naidenova

Wiceprezeska Zarządu

Skończyła dokumentalistykę i pedagogikę. Od 2012 roku związana ze Stowarzyszeniem. Prowadzi zajęcia
z jęz. polskiego jako drugiego, zajęcia wyrównawcze dla uczniów
z doświadczeniem migracji, warsztaty międzykulturowe i artystyczne. Posiada doświadczenie w pracy asystenta nauczyciela i prowadzeniu szkoleń
i kursów w zakresie pracy w środowisku wielokulturowym. Prowadzi także zajęcia integracyjno-artystyczne dla kobiet uchodźczyń.

Do pobrania

Monika Firek

Monika Firek

Wiceprezeska Zarządu

Od 2012 roku związana
ze Stowarzyszeniem. Z wykształcenia inżynier – rolnik. Ukończyła kursy tkactwa, garncarstwa i tworzenia biżuterii. Prowadziła warsztaty integracyjne, międzykulturowe
i artystyczne dla uczniów oraz warsztaty integracyjno-artystyczne dla kobiet.

Kontakt

Stowarzyszenie Vox Humana

ul. Puławska 24b lok. 16
02-512 Warszawa

nr konta:
38 1240 1066 1111 0010 0565 9378

 

Telefon

+48 501 022 598