Uczymy się w polskiej szkole

Celem projektu było wsparcie edukacyjne dla uczniów w procedurze uzyskania ochrony międzynarodowej. Projekt realizowany w ramach programu pt. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym w roku 2018, Ministerstwa Edukacji Narodowej. Czas realizacji: czerwiec-wrzesień 2018r.

W ramach projektu Stowarzyszenie zrealizowało następujące działania:

  • 240 godzin zajęć z języka polskiego jako obcego dla dzieci i młodzieży mieszkających w ośrodku dla cudzoziemców w Lininie,
  • 160 godzin zajęć kulturowych dla dzieci i młodzieży mieszkających w ośrodku dla cudzoziemców w Lininie,
  • szkolenia dla nauczycieli ze szkół w Coniewie i Czachówku dotyczących nauki polskiego jako obcego.

Kontakt

Stowarzyszenie Vox Humana

ul. Puławska 24b/16
02-512 Warszawa

Telefon

+48 501 022 598

Email

agata_marek@o2.pl