Szkoła – początek integracji

Celem projektu było poszerzenie oferty integracyjnej i polepszenie funkcjonowania grupy docelowej w naszym społeczeństwie, prowadzenie dialogu społecznego, zbudowanie miejsca dla uchodźców w naszym społeczeństwie oraz pomoc językowa, pomoc w adaptacji w szkole i pomoc psychologiczna. Projekt był finansowany z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców i Budżet Państwa w okresie 01.01.2012 do 30.06.2014 r.

W ramach projektu Stowarzyszenie zrealizowało następujące działania:

  • lekcje j. polskiego jako obcego,
  • zajęcia wyrównawcze,
  • warsztaty integracyjne dla dziewcząt z tworzenia biżuterii,

warsztaty międzykulturowe dla polskich i cudzoziemskich uczniów.

 

Kontakt

Stowarzyszenie Vox Humana

ul. Puławska 24b/16
02-512 Warszawa

Telefon

+48 501 022 598

Email

agata_marek@o2.pl