Pierwszy krok integracji

Celem projektu jest poszerzenie oferty integracyjnej, przygotowanie obywateli państw trzecich do integracji z polskim społeczeństwem oraz prowadzenie autentycznego dialogu międzykulturowego. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa. Czas realizacji: 01.01.2014 do 30.06.2015.

W ramach projektu Stowarzyszenie zrealizowało następujące działania:

  • wydanie książeczki edukacyjnej dla dzieci pt.: „Dzieciństwo w różnych krajach”,
  • dodrukowano książkę „Imigranci w mojej klasie”,
  • lekcje języka polskiego jako obcego dla dzieci obywateli państw trzecich,
  • zajęcia wyrównawcze, zajęcia z reedukatorem/pedagogiem wspierające naukę języka,
  • interaktywne lekcje nt. wielokulturowości – „Co nas łączy, co nas różni’’,
  • opieka asystenta kulturowego z Wietnamu i Ukrainy,
  • 15 wywiadów z imigrantami, którzy odnieśli sukces w Polsce,
  • spotkania i wystawy w ramach działania „Imigranci sukcesu”.

Kontakt

Stowarzyszenie Vox Humana

ul. Puławska 24b/16
02-512 Warszawa

Telefon

+48 501 022 598

Email

agata_marek@o2.pl