Polska – dobry początek – zapowiedź projektu

Projekt dotyczy działań interwencyjnych w obszarze pomocy prawnej i adaptacji do nowej sytuacji i integracji grupy uchodźców w Afganistanu, przebywających na terenie Ośrodka dla Cudzoziemców w Białymstoku. Jest to adekwatna odpowiedź na zdiagnozowane problemy grupy docelowej, związane z diametralną zmianą ich sytuacji życiowej w wyniku kryzysu politycznego w Afganistanie.

W ramach projektu zostanie przeprowadzone 70 godzin pomocy prawnej, 192 godziny kursów adaptacyjnych, 96h zajęć integracyjnych dla 50 uchodźców z Afganistanu i pozostałych mieszkańców Ośrodka i 4 godziny wsparcia merytorycznego dla pracowników Ośrodka. W rezultacie podjętych działań o charakterze interwencyjnym grupa docelowa zostanie objęta ochroną przed możliwymi sytuacjami naruszenia praw człowieka i nierównego traktowania czy wręcz przemocy instytucjonalnej w procedurze uchodźczej. Do minimum zostaną złagodzone możliwe sytuacje konfliktowe wśród mieszkańców Ośrodka dla Cudzoziemców w Białymstoku.

Grupa docelowa będzie miała ułatwione odnalezienie się w nowej sytuacji życiowej, dzięki dedykowanym kursom adaptacyjnym.

Projekt będzie realizowany w okresie 15.11.2021-15.03.2022r.

 

Projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
wartość projektu 14 961,90 Euro

dodano: 03.11.2021r.

  

Kontakt

Stowarzyszenie Vox Humana

ul. Puławska 24b/16
02-512 Warszawa

Telefon

+48 501 022 598

Email

agata_marek@o2.pl