Od 1 marca 2021r. Stowarzyszenie rozpoczyna realizację projektu pt. „Mieszkam w Polsce”.

Od 1 marca 2021r. Stowarzyszenie rozpoczyna realizację projektu pt. „Mieszkam w Polsce”. Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowych działań skierowanych do osób poszukujących ochrony międzynarodowej w województwach lubelskim i podlaskim – dorosłych oraz dzieci zamieszkałych w ośrodkach dla cudzoziemców i ich okolicach, uczących się w pobliskich szkołach.

Ze wsparcia projektu będą korzystać także przedstawiciele społeczeństwa przyjmującego – na poziomie ogólnym: sąsiedzi i koledzy z klasy osób poszukujących ochrony międzynarodowej, a na poziomie profesjonalnym: kadry pracujące z cudzoziemcami – nauczyciele szkolni, bibliotekarze i inne osoby stykające się w praktyce zawodowej z mieszkańcami ośrodków dla cudzoziemców. Projekt jest finansowany z krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżet państwa.

Kontakt

Stowarzyszenie Vox Humana

ul. Puławska 24b/16
02-512 Warszawa

Telefon

+48 501 022 598

Email

agata_marek@o2.pl